Telefon z firmy windykacyjnej

Zwykle zaczyna się tak: odbieramy telefon z informacją, że jakaś firma domaga się od nas zapłaty z tytułu wierzytelności, której być może nie kojarzymy, a być może owszem, wiemy o niej, ale nic nam nie wiadomo o tajemniczej firmie. Podstawową zasadą jest, aby żądać doręczenia wszelkich dokumentów dotyczących sprawy oraz wszelkich pełnomocnictw dla osób, które podpisują kierowane do nas pisma. Należy zachować daleko idącą ostrożność przed podawaniem swoich danych osobowych przez telefon (najlepiej nie robić tego w ogóle) – skoro nie mamy pojęcia, kim jest osoba, z którą rozmawiamy, nie mamy możliwości zweryfikowania jej tożsamości ani też prawdziwości przekazywanych informacji. Z tych względów najlepiej zaniechać rozmowy o szczegółach jakiegokolwiek zadłużenia do momentu otrzymania wszelkich dokumentów, które w sposób jednoznaczny obrazują stan sprawy, a i wtedy najlepiej podjąć wyłącznie korespondencję pisemną i to z pomocą prawnika. Profesjonalna pomoc prawna pomaga uchronić się przed popełnianiem błędów, które mogą być nieodwracalne. Z doświadczeń naszej kancelarii wynika, że firmy wielokrotnie odmawiają przesłania kompletu dokumentacji (w wielu przypadkach  nie posiadają jej w ogóle), wierzytelności są często przedawnione, zdarza się, że umowy cesji nie odpowiadają wartości dochodzonego roszczenia.  W sytuacjach niejasnych lub nieudokumentowanych żądań nie ma podstaw do zapłaty. Nasze doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw dowodzi, iż profesjonalne podejście i znajomość przepisów może stanowić skuteczną ochronę przed często nieuprawnionymi roszczeniami.