Windykacja wierzytelności

Zajmujemy się prowadzeniem spraw związanych z windykacją wierzytelności, od momentu wezwania dłużnika do zapłaty, poprzez prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Uczestniczymy również w negocjacjach, dążąc do uzyskania dla klientów jak najszybszych i najefektywniejszych rozwiązań.