Prawo zamówień publicznych

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad i sporządzanie ekspertyz prawnych;
  • analizę specyfikacji zamówień;
  • stałe doradztwo podczas realizacji inwestycji;
  • analizę dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno – prawnym.