Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria zajmuje się problematyką prawa upadłościowego i naprawczego. Doradzamy naszym klientom od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do zakończenia postępowania upadłościowego oraz na wszystkich etapach wykonywania układu.

Zajmujemy się także  reprezentacją wierzycieli w toku postępowania upadłościowego, w tym m.in. zgłaszaniem i monitorowaniem wierzytelności względem upadłego.