Prawo rzeczowe

Nasza pomoc prawna w zakresie prawa rzeczowego obejmuje między innymi:

  • analizę stanu prawnego nieruchomości (w tym badania due diligence);
  • przygotowywanie oraz negocjowanie umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, umów najmu i dzierżawy;
  • doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach;
  • doradztwo w zakresie ograniczonego prawa rzeczowego, (hipoteka, służebność, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu);
  • reprezentowanie naszych klientów w postępowaniach sądowych dotyczących szeroko pojmowanego prawa rzeczowego.