Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach prawa rodzinnego, w tym m.in. w sprawach:

  • o rozwód;
  • o separację;
  • o stwierdzenie unieważnienia i ustalenie nieistnienia małżeństwa;
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • o podział majątku wspólnego;
  • o rozliczenie wydatków i nakładów;
  • o alimenty;
  • w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem;
  • o przysposobienie
  • związane z opieką prawną i kuratelą.