Prawo karne

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach karnych, występujemy w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego, jak też pełnomocnika pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania. Obsługa i reprezentacja interesów klientów w ramach szeroko pojmowanego prawa karnego obejmuje także postępowanie wykonawcze i penitencjarne.