Prawo gospodarcze i handlowe

Reprezentujemy naszych klientów w procesach zawierania umów oraz w toku negocjacji z kontrahentami. Świadczymy kompleksowe usługi obejmujące opiniowanie i przygotowanie umów i dokumentacji, uczestniczymy w procesach inwestycyjnych (m.in. przygotowujemy kompleksowe badania due diligence).

Ponadto, Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa gospodarczego, z uwzględnieniem zakładania, przekształcania i likwidacji spółek handlowych, podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego, oraz postępowań sądowych w zakresie odpowiedzialności członków Zarządu za zobowiązania spółek.