Prawo cywilne

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, obejmujące m.in:

  • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie i wykonywania wszelkiego typu umów;
  • dochodzenie praw z tytułu rękojmi lub gwarancji;
  • dochodzenie odszkodowań;
  • ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
  • kwestie związane ze współwłasnością;
  • sprawy dotyczące ochrony i naruszenia posiadania;
  • wszelkie sprawy związane z własnością nieruchomości.