Prawo budowlane z uwzględnieniem warunków kontraktowych FIDIC

Zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów o roboty budowlane, uczestniczymy w procesach inwestycyjnych, negocjacjach oraz prowadzimy postępowania sądowe, których przedmiotem są różnorodne kwestie związane z szeroko rozumianym prawem budowlanym. Nasze doświadczenie obejmuje obsługę prawną dużych kontraktów budowlanych, m.in. „Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu”.