Prawo autorskie

Kancelaria zajmuje się kwestiami dotyczącymi własności intelektualnej. Bierzemy udział w przygotowaniu, negocjowaniu oraz wykonywaniu umów z zakresu prawa autorskiego, w tym m.in. umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich.