Prawo administracyjne

W ramach prawa administracyjnego reprezentujemy naszych klientów przed organami Skarbu Państwa oraz jednostkami samorządowymi, jak również w toku postępowań sądowoadministracyjnych. Zajmujemy się również kompleksową obsługą prawną inwestycji, przede wszystkim w sektorze budowlanym.