Kiedy pojawia się dług

W obecnych czasach długi stają się postrachem wielu osób. Coraz więcej ludzi zaciąga kredyty, płacimy setki rachunków, podpisujemy mnóstwo umów. Często zdarza się, iż pojawiają się zaległości, których zapominamy lub nie jesteśmy w stanie spłacić. Niestety, równie często zdarza się, że stare, w większości przedawnione wierzytelności, o których już dawno nie pamiętamy z uwagi na upływ czasu (zwykle już dawno uregulowane) stają się przedmiotem sprzedaży – w ramach tzw. przelewu wierzytelności i otrzymują „nowe życie”. Co robić w takich sytuacjach, jak sobie radzić i czego unikać – te problemy omówimy krok po kroku, bowiem jak dowodzą prowadzone przez nas sprawy, życie ( a i pomysłowość, najczęściej wierzycieli i firm windykacyjnych) okazuje się ciekawsze niż niejeden scenariusz. Dlatego tak ważne jest, by postępować ostrożnie i z rozwagą.