Telefon z firmy windykacyjnej

Zwykle zaczyna się tak: odbieramy telefon z informacją, że jakaś firma domaga się od nas zapłaty z tytułu wierzytelności, której być może nie kojarzymy, a być może owszem, wiemy o niej, ale nic nam nie wiadomo o tajemniczej firmie. Podstawową zasadą jest, aby żądać doręczenia wszelkich dokumentów dotyczących sprawy oraz wszelkich pełnomocnictw dla osób, które […]

Kiedy pojawia się dług

W obecnych czasach długi stają się postrachem wielu osób. Coraz więcej ludzi zaciąga kredyty, płacimy setki rachunków, podpisujemy mnóstwo umów. Często zdarza się, iż pojawiają się zaległości, których zapominamy lub nie jesteśmy w stanie spłacić. Niestety, równie często zdarza się, że stare, w większości przedawnione wierzytelności, o których już dawno nie pamiętamy z uwagi na […]