Nasz kolejny sukces

Nasza Kancelaria reprezentowała Stowarzyszenie Czyste Radiowo  w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia stwierdzając, iż zaskarżone i poprzedzające je postanowienie organu I instancji odpowiada przepisom prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA uznając […]

Bank odmawia wypłaty kredytu pomimo zawarcia umowy

Ostatnio nasza Kancelaria uczestniczyła w interesującej sprawie, która zakończyła się wygraną. Pomimo zawarcia umowy kredytowej z klientem, bank odmówił wypłaty świadczenia. Bank nie wyjaśnił swojej decyzji, po prostu w sposób milczący zignorował obowiązek umowny. Ponieważ klient banku został w ten sposób pozbawiony możliwości zapłaty kontrahentowi, na co przeznaczone być miały środki z kredytu, klient banku […]