Bank odmawia wypłaty kredytu pomimo zawarcia umowy

Ostatnio nasza Kancelaria uczestniczyła w interesującej sprawie, która
zakończyła się wygraną. Pomimo zawarcia umowy kredytowej z klientem, bank
odmówił wypłaty świadczenia. Bank nie wyjaśnił swojej decyzji, po prostu w
sposób milczący zignorował obowiązek umowny. Ponieważ klient banku został w
ten sposób pozbawiony możliwości zapłaty kontrahentowi, na co przeznaczone
być miały środki z kredytu, klient banku poniósł oczywistą szkodę. Takie też
stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Warszawie, zasądzając całą żądaną kwotę. W
ocenie Sądu profesjonalny uczestnik obrotu, jakim jest bank, musi wykazać
się jak najwyższym stopniem staranności. Jest to instytucja zaufania
publicznego, zatem takie uchybienia są niedopuszczalne. Wyrok jest
prawomocny.