Nasz kolejny sukces

Nasza Kancelaria reprezentowała Stowarzyszenie Czyste Radiowo  w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia stwierdzając, iż zaskarżone i poprzedzające je postanowienie organu I instancji odpowiada przepisom prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA uznając […]

Telefon z firmy windykacyjnej

Zwykle zaczyna się tak: odbieramy telefon z informacją, że jakaś firma domaga się od nas zapłaty z tytułu wierzytelności, której być może nie kojarzymy, a być może owszem, wiemy o niej, ale nic nam nie wiadomo o tajemniczej firmie. Podstawową zasadą jest, aby żądać doręczenia wszelkich dokumentów dotyczących sprawy oraz wszelkich pełnomocnictw dla osób, które […]

Kiedy pojawia się dług

W obecnych czasach długi stają się postrachem wielu osób. Coraz więcej ludzi zaciąga kredyty, płacimy setki rachunków, podpisujemy mnóstwo umów. Często zdarza się, iż pojawiają się zaległości, których zapominamy lub nie jesteśmy w stanie spłacić. Niestety, równie często zdarza się, że stare, w większości przedawnione wierzytelności, o których już dawno nie pamiętamy z uwagi na […]

Bank odmawia wypłaty kredytu pomimo zawarcia umowy

Ostatnio nasza Kancelaria uczestniczyła w interesującej sprawie, która zakończyła się wygraną. Pomimo zawarcia umowy kredytowej z klientem, bank odmówił wypłaty świadczenia. Bank nie wyjaśnił swojej decyzji, po prostu w sposób milczący zignorował obowiązek umowny. Ponieważ klient banku został w ten sposób pozbawiony możliwości zapłaty kontrahentowi, na co przeznaczone być miały środki z kredytu, klient banku […]